Simon

Voorbeeld 2c

Vader droeg zijn colbert

als wonend in zijn eigen huis,

nu draag ik vaders realiteit

 

tast in de gaten van zijn zakken

die overeenkomen met de

hiaten in zijn geheugen

 

van een vader

die de weg kwijt was,

– zijn colbert weifelend droeg –

 

die moest verkassen naar een

bewaakte plek tussen vier muren

waar hij schreeuwend wakker lag

in de voering een reçu van

een nooit opgehaalde broek

bij de stomerij om de hoek

 

een zilveren rijksdaalder

relikwie uit een zoek-

geraakte jeugd

 

ik hang het colbert

in de kast, sluit

het voorgoed af

 

als de dekplaat

van zijn graf.

Méland Langeveld

1C V6 Langeveld, Méland