Simon

voorbeeld 2c

Babs, † 16 februari 2022

De hond is dood en buiten is het oorlog
schijnbaar is er geen verband maar ik weet


dat zijn dappere hondenlijf de zwaarste tank
zou tegenhouden, zijn kwispelende staart
raketten uit hun koers zou zwaaien en ach,
zijn oren van fluweel zouden koude handen
warmen en ik zou de vluchtelingen zeggen:
‘Voel maar, aai maar, hondenoren zijn zacht.’


De hond is dood en buiten is het oorlog
schijnbaar is er geen verband maar ik weet


dat hij verstandig was en met zijn wijze ogen
partijen bij elkaar zou brengen, hij was een
diplomaat, mijn hond, hij tekende voor vrede,
hij tikte zacht een poot op knie en wie dan
naar hem keek werd week, dictators vielen
voor zijn blik en deelden witte bloemen uit.


De hond is dood en buiten blijft het oorlog
schijnbaar is er geen verband maar ik weet.

Cora de Vos